Anbi

KvK nummer: 84667850
RSIN nummer: 863305982
Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320573613

Het bestuur van de Stichting Neuro-Toxicity Research Foundation is als volgt samengesteld:

Voorzitter – Robbert Bolsenbroek
Secretaris – Gijs de Jong
Penningmeester – Dick Koster

Het bestuur werkt onbezoldigd.

Beleidsplan (7 november 2022)

De Stichting Neuro-Toxicity Research Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 02 december 2021 onder nummer: 84667850

De stichting heeft ANBI status met fiscaalnummer RSIN – 863305982

Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320573613
ten name van Stichting Neuro-Toxicity Research Foundation

Postadres: Heereweg 333, 2161 BL LISSE

Website: www. https://neurotoxicityresearch.org/

E-mail: neuro-toxicity@fninstitute.com  

 

ENGLISH

Chamber of Commerce number: 84667850
RSIN number: 863305982
Bank account number: NL15TRIO0320573613

The board of the Neuro-Toxicity Research Foundation is composed as follows:

Chairman – Robbert Bolsenbroek
Secretary – Gijs de Jong
Treasurer – Dick Koster

The board works unpaid.

The Neuro-Toxicity Research Foundation is registered with the Chamber of Commerce since December 2, 2021 under number: 84667850

The foundation has a Public Benefit Organisation (PBO) Status with tax number RSIN – 863305982

Bank account number: NL15TRIO0320573613
in the name of the Neuro-Toxicity Research Foundation

Postal address: Heereweg 333, 2161 BL LISSE, The Netherlands

Website: www. https://neurotoxicityresearch.org/

E-mail: neuro-toxicity@fninstitute.com  

Policyplan (7th of November 2022)