Oproep

Toxische stoffen in het milieu. Meer en meer en steeds vaker voelen mensen zich erdoor beroerd. Blootstelling aan concentraties van fijnstof als methaangas, stikstof, kooldioxide, uitlaatgassen en roetdeeltjes afkomstig vanuit de industrie, het verkeer en de scheepvaart zorgen voor een lamlendig gevoel, soms zelf een levensbedreigend ziek zijn. Maar ook pesticiden die in de agrarische sector gangbaar zijn, en dampen uit de bouw- en verfsector kunnen de gezondheid kwalijk beïnvloeden. Echter tot op heden wordt onderschat wat inademing van sterke gehaltes aan oliedampen (organofosfaten) van vliegtuigmotoren teweeg kan brengen. Met name voor zowel piloten, stewards/stewardessen, technici, onderhoud- en grondbagagepersoneel en vliegtuigpassagiers die minimaal zesmaal per jaar intercontinentaal vliegen, heeft dat vervelende gevolgen. Met regelmaat diagnosticeert specialist Ronald van der Kuil van het Functioneel Neurologisch Instituut in Lisse in zijn praktijk patiënten met mogelijk het Aerotoxisch Syndroom. Alhoewel de medische wetenschap verdeeld is over de tot op heden niet officieel erkende beroepsziekte, wordt aangenomen dat hoge concentraties oliedampen de booswicht is van het indringend fenomeen, vaak met langdurige arbeidsongeschiktheid én een compleet ontwricht gezinsleven tot gevolg.

Reden voor de Stichting Neuro-Toxicity Research Foundation een erkend wetenschappelijk onderzoek op te starten. Enerzijds naar de context tussen toxische stoffen en het functioneren van het brein en anderzijds om aan te tonen of de zich manifesterende symptomen daadwerkelijk zijn te associëren met het mogelijk Aero Toxisch Syndroom.

Eenieder, die werkzaam is in de luchtvaartbranche en neurologische klachten ervaart of reeds met neurologische gebreken (arbeidsongeschiktheid) is gediagnosticeerd én interesse heeft in participatie aan dit baanbrekend onderzoek (vereiste beschikbaarheid tweemaal per jaar 2 tot 3 uur gedurende de duur van het onderzoek), kan zich hieronder aanmelden Zodra wij uw aanmelding ontvangen en verwerkt hebben, ontvangt u een bevestiging en zal de verdere voortgang worden toegelicht.

Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. Bovendien is dit onderzoek ook voor hen die zich aanmelden zeer belangrijk.

Ja, ik wil graag aanmelden