Donatie – formullier

Ziek zijn kost de samenleving veel geld. Voorkómen is veel goedkoper dan genezen. Geld investeren in preventie en onderzoek is dus goed besteed geld. Registratie van het Aero Toxisch Syndroom als een erkende beroepsziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten helpt daarbij.

Elke gift, klein of groot, maakt het de Stichting Neuro-Toxicity Research Foundation mogelijk het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek financieel te ondersteunen. Iedereen kan doneren en op die manier een steentje bijdragen aan de gezondheid van toekomstige generaties.

Onze stichting heeft een ANBI status. Deze titel, Algemeen Nut Beogende Instelling, houdt in dat donateurs in de meeste gevallen hun giften kunnen en mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Stichtingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen worden door de overheid als een ANBI aangewezen en als zodanig geregistreerd. Ook de Stichting Neuro-Toxicity Research Foundation is in de lijst van ANBI gekwalificeerde organisaties opgenomen.

KvK nummer: 84667850

RSIN nummer: 863305982

Bankrekeningnummer: NL15TRIO0320573613

Doneer Direct via iDEAL

ValutaBedrag