OPROEP 10 Actieve Cockpit Crew, Short-Haul, Europa

Voor ons Pre-Protocol onderzoek, zijn wij op zoek naar 10 Actieve Cockpit Crew Members, Short-Haul, Europa.

De laatste 25 jaar zijn vele onderzoeken gedaan en hebben publicaties het licht doen zien maar nooit eerder is accent gelegd op wat uiteindelijk het mechanisme is dat verantwoordelijk is voor de disregulatie van ons lichaam, dit na blootstelling aan toxische emissies.

Helaas blijkt vanuit de vliegindustrie dat medewerkers direct of indirect betrokken raken bij partiële en/of volledig arbeidsongeschiktheid.

Dit unieke onderzoek is daarom absoluut noodzakelijk en wordt gedaan in samenwerking met diverse Universiteiten binnen Europa. De bevindingen vanuit dit Pre-Protocol onderzoek zullen gebruikt worden voor de opstelling van het uiteindelijke Protocol onderzoek.

Vliegt u Short-Haul binnen Europa, en wilt u ons helpen bij dit cruciale Onderzoek? Dan kunt u via bijgaand formulier contact met ons opnemen voor meer informatie en eventuele aanmelding. (Vanzelfsprekend respecteert de Neuro Toxicity Research Foundation volledig de privacy van u en uw persoonlijke gegevens in het kader van onze onderzoeken)

DOEL: Pre- en Post Bloedanalyse, ter evaluatie van mogelijk opgelopen Toxische emissies, door bloedafname vóór als direct uw vlucht.
De logistiek hiervoor zal dicht bij uw werkterrein gaan plaatsvinden om uw Privacy te waarborgen.

Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. Het gaat niet alleen om de diagnostische en therapeutische waarde van dit onderzoek, maar op de eerste plaats om uzelf en toekomstige collegae te behoeden voor deze nog niet erkende sluimerende beroepsziekte.

Ja, ik wil graag meer informatie/aanmelden