Over Ronald van der Kuil

Ronald van der Kuil is specialist op het gebied van functionele neurologie én oprichter van het Functioneel Neurologisch Instituut in Lisse. Zo’n zes jaar terug wekte het mogelijk Aero Toxisch Syndroom zijn belangstelling. Een patiënt die indertijd beroepshalve actief was in de luchtvaartbranche, meldde zich met een verscheidenheid aan onverklaarbare neurologisch aandoeningen bij zijn instituut. Na nader grondige onderzoeken bleken de  klachten te associëren met het dan nog betrekkelijk gering bekend Aero Toxisch Syndroom, een ziektebeeld met als oorzaak ingeademde vervuilde lucht. Sindsdien is het verschijnsel een welhaast dagelijks thema binnen het behandelcentrum en is er sprake van een min of meer constante stroom van zowel binnen- als buitenlandse patiënten uit de luchtvaartbranche. Van piloten, stewardessen, technici en grondbagagemedewerkers tot frequent vliegtuigpassagiers die jaarlijks meer dan zes keer in het vliegtuig stappen.
Maar ook werkenden uit andere beroepsgroepen, zoals de land- en tuinbouw, de binnenscheepvaart, onderzeediensten, de schilderbranche, olieplatforms en de bouw- en houtindustrie, die bij de uitoefening van hun beroep ongemakken ervaren na langdurige blootstellig aan toxische stoffen – waaronder organofosfaten -, behoren tot zijn kring van patiënten.

Los van het persoonlijk leed dat hem enorm treft, steekt het hem dat met het verschijnsel gediagnosticeerde patiënten hard moeten te vechten voor erkenning van hun klachten én voor een financiële compensatie als gevolg van hun arbeidsongeschiktheid, aangezien het Aero Toxisch Syndroom niet als een beroepsziekte wordt erkend.

Na een eerder op puur toxicologische basis verricht onderzoek naar toxische stoffen – waaronder organofosfaten – in de luchtvaartbranche, is het in het belang van de snel groeiende groep patiënten cruciaal dat er een grootschalig wetenschappelijk onderzoek komt met een neurologische insteek. Een studie naar enerzijds de relatie tussen toxische stoffen en neurologische degeneratie als basis voor de ontwikkeling van diagnostiek van het ziektebeeld en anderzijds een therapeutisch regime dat handvatten en training biedt teneinde vroegtijdig onnodige gezondheidsschade te ondervangen. 

Per 1 oktober 2022 is Ronald van der Kuil, in samenwerking met specialisten van het Amsterdam Medisch Centrum, Mount Royal University Calgary (Canada) en de Duitse Jena University, vol passie en vertrouwen het wetenschappelijk onderzoek, dat plaatsheeft aan de Metropolitan University in het Verenigd Koninkrijk, gestart.